Video produkce | Geeky videa | Cosplay | Re-renactment | Postapo | záznamy z akcí

Spolupráce

Autorské pořady a seriály

Záznamy akcí a další videa

Články a blog

Látky, látky, látky | Verčino cosplayové okénko

Základní informace o složení a vlastnostech látek a nejčastější názvy.